top of page

Vilkår

Løvetann.jpg

Salsvilkår

GENERELT

Avtale består av desse salsbetingelsar i dette dokument, opplysingar i bestillingsprosessen samt eventuelle særskilte avtalte vilkår. Dersom det skulle oppstå motstridande opplysingar er det dei særskilte avtalte vilkår som går framom, så langt det ikkje bryt med ufråvikeleg lov.

I desse vilkår er ordet opplevingar ei felles betyding for alt innan betalt oppdrag der det ikkje er fysiske varer involvert. Til dømes framsyning, guiding eller foredrag   

 

Partar:

 

Selgar er:

Suldalshonning – Vaage gard

Org.Nr: 918 692 487

Eigar og driftar er Lars Vaage og Helene Hammer Vaage

Adresse for foretaket er:

Suldalsvegen 3021

4237 Suldalsosen

post@Suldalshonning.no

95841661 / 47858847

 

Kjøpar er den part som gjer bestilling av vare.

 ­

PRIS

 

Prisen for alle varer og opplevingar solgt av Suldalshonning er totalpris kjøpar skal betale inkludert MVA.

 

BETALING

 

Selgar kan kreve forhandsbetaling for opplevingar.

Ved kjøp av varer skal betaling foregå ved overlevering dersom ikkje anna er avtalt.

 

LEVERING

 

Levering er sluttført når kjøpar eller hens representant har overtatt varen/ tida for oppleving er forbi.

 

HEVING

 

Betalt og gjenomført oppleving kan ikkje hevast.

Varer i uopna original forpakning kan hevast mot framsyning av kvittering.

 

Personopplysingar  

Selgar er ansvaleg for oppbevaring av personopplysingar.

Med mindre kjøpar samtykkjer til anna, kan selgar i tråd med personopplysingslova, kun innhente og lagre dei personopplysingar som er nødvendeg for at selgar skal kunne utføre sal som avtalt.

Opplysingane kan ikkje utleverast til andre med mindre dette er avtalt med kjøpar eller er nødvendig for å utføre salet.

KLAGER 

Ved klager fra kunde, pliktar selgar å behandle klagen innen 5 virkedager med tilbekemelding til kjøpar.

Personvern 

All kundeinformasjon som vert samla inn i forbindelse med sal av honning og eller framsyning av bier eller produksjonslokaler vert utelukkande brukt til å gje kunden det beste tilbod og vert ikkje delt med andre enn nødvendig for å kunne utføre salet eller framsyninga. 

bottom of page